Zápis do registra partnerov verejného sektora (RPVS)

Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra nenahrádza povinnosť vykonať zápis konečného užívateľa výhod do registra partnerov verejného sektora (RPVS). Čiže, ak podnikateľ zapísal do obchodného registra svojho konečného užívateľa výhod a tento podnikateľ je podľa zákona o RPVS partnerom verejného sektora (napr. prijíma financie z verejných zdrojov) musí tiež dať zapísať svojho konečného užívateľa výhod do RPVS.

Identifikovať konečného užívateľa výhod a vykonať prvozápis do RPVS môže len oprávnená osoba (napr. advokát). Rovnako v prípade tzv. verifikačných udalostí môže vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod (napr. k 31. 12. kalendárneho roka) len oprávnená osoba. To znamená, že na rozdiel od zápisu do obchodného registra, pri zápise do Registra partnerov verejného sektora musí byť podnikateľ zastúpený oprávnenou osobou.

V rámci našich služieb pre Vás identifikujeme konečného užívateľa výhod, vypracujeme verifikačný dokument a návrh na zápis do RPVS. Ako oprávnená osoba Vás zastúpime v procese registrácie partnera do RPVS. Následne pri každej verifikačnej udalosti tento proces zopakujeme tak, aby Vaše údaje v RPVS boli vždy aktuálne a v súlade so zákonom.

Viac informácií k tejto problematike nájdete v samostatnej časti venovanej RPVS.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584