REFERENCIE

Významné transakcie:

marec 2022

Transakčné poradenstvo


Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS poskytla právne poradenstvo pôvodným zakladateľom spoločnosti REFRESHER Media a odchádzajúcemu investorovi v rámci transakcie, ktorá zahŕňala prevod obchodných podielov, zníženie základného imania a vstup nového investora do spoločnosti. Naša úloha zahŕňala aktívnu účasť v procese, vrátane vyjednávania a pripomienkovania investičnej zmluvy, dohody medzi spoločníkmi a ďalších investičných dokumentov.

Poradca na strane zakladateľov a odchádzajúceho investora v spoločnosti

pri vstupe investora

~

máj 2021

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS poskytla právne poradenstvo investorovi v prvom kole financovania seed investíciou do základného imania a ostatných kapitálových fondov spoločnosti INSIDEBE. Táto spoločnosť funguje ako platforma behaviorálnej ekonomiky pre obchodníkov, riadiacich pracovníkov a marketérov. Naša úloha zahŕňala aktívne zapojenie do procesu, vrátane vyjednávania a nastavenia parametrov investičnej zmluvy a dohody medzi spoločníkmi.

Poradca na strane investora

pri kapitálovom vstupe do spoločnosti

~

august 2020

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, pôsobiaca ako právny poradca zakladateľov spoločnosti People2People, prevádzkovateľa aplikácie a online platformy „wilio“ spájajúcej remeselníkov a poskytovateľov služieb so zákazníkmi, poskytla právne poradenstvo v súvislosti s financovaním spoločnosti prostredníctvom ďalších kapitálových vkladov od investorov, ktorí sú súčasne existujúcimi spoločníkmi spoločnosti. Toto financovanie zahŕňalo zvýšenie základného imania spoločnosti, a naša advokátska kancelária aktívne participovala v procese, vrátane vypracovania dokumentov a poskytovania právnych riešení v súvislosti s touto transakciou.

Poradca na strane zakladateľov

pri internom investorskom financovaní spoločnosti.

~

apríl 2020

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, pôsobiaca ako právny poradca zakladateľov spoločnosti People2People, prevádzkovateľa aplikácie a online platformy „wilio“ spájajúcej remeselníkov a poskytovateľov služieb so zákazníkmi, poskytla právne poradenstvo v súvislosti s financovaním spoločnosti v ďalšom kole externým investorom – venture Fondom inovácií a technológií. Toto financovanie zahŕňalo zvýšenie základného imania spoločnosti, a naša advokátska kancelária aktívne participovala v procese, vrátane vypracovania dokumentov a poskytovania právnych riešení v súvislosti s touto transakciou.

Poradca na strane zakladateľov

pri vstupe investora

~

september 2019

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, ktorá pôsobila ako právny poradca zakladateľov spoločnosti People2People, prevádzkovateľa aplikácie a online platformy „wilio,“ poskytla právne poradenstvo v súvislosti s financovaním spoločnosti v ďalšom kole, ktoré zahŕňalo kombináciu interného financovania prostredníctvom peňažných vkladov existujúcich spoločníkov a externého financovania konzorciom 6 investorov, s vedúcim investorom Nextech Ventures. Toto financovanie sa realizovalo formou zvýšenia základného imania spoločnosti. Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS aktívne participovala v tomto procese, zabezpečujúc vypracovanie potrebných dokumentov a poskytovanie právnych riešení v rámci tejto transakcie.

Poradca na strane zakladateľov

pri vstupe konzorcia investorov zastúpených

~

júl 2019

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, pôsobiaca ako exkluzívny právny poradca zakladateľov spoločnosti HOPIN, prevádzkovateľa úspešnej mobilnej platformy na sprostredkovanie taxislužieb, poskytla právne poradenstvo pri realizácii vstupu finančného investora, konkrétne investičného fondu Eterus Capital, pri nadobudnutí 40% podielu v spoločnosti.

Poradca na strane predávajúcich

pri akvizícii spoločnosťou

~

máj 2018

Transakčné poradenstvo


Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, pôsobiaca ako právny poradca zakladateľov spoločnosti People2People, prevádzkovateľa aplikácie a online platformy „wilio,“ poskytla právne poradenstvo v súvislosti s financovaním spoločnosti zo strany Východoslovenskej energetiky. Toto financovanie zahŕňalo kombináciu prevodu častí obchodných podielov zakladateľov a peňažného vkladu od investora, pričom bolo súčasťou zvýšenia základného imania spoločnosti. Naša advokátska kancelária aktívne participovala v tomto procese, vrátane koncipovania dohody medzi spoločníkmi a ďalších dokumentov súvisiacich s touto investíciou.

Poradca na strane zakladateľov

pri vstupe investora

~

január 2018

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, pôsobiaca ako právny poradca zakladateľov spoločnosti Sufio, prevádzkovateľa fakturačnej aplikácie pre freelancerov, malé firmy a online obchody na platformách Shopify a BigCommerce, poskytla právne poradenstvo pri realizácii vstupu finančného investora DEBRIS. Táto transakcia bola uskutočnená kombinovanou formou prevodu častí obchodných podielov a zvýšenia základného imania a kapitálových fondov v spoločnosti.

Poradca na strane predávajúcich

pri vstupe investora do spoločnosti

~

jún 2017

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS poskytla právne poradenstvo spoločnosti Modrý koník pri kapitálovom vstupe do spoločnosti REFRESHER Media, ktorá prevádzkuje populárnu webstránku pre mladých ľudí so záujmom o hudbu, módu, filmy, techniku a všetko najzaujímavejšie zo sveta a domova. Kapitálový vstup bol realizovaný formou navýšenia základného imania spoločnosti a zahŕňal proces due diligence, vypracovanie investičnej zmluvy, dohody medzi spoločníkmi a ďalších dokumentov súvisiacich s touto investíciou.

Poradca na strane investora

pri kapitálovom vstupe do spoločnosti

~

november 2016

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, pôsobiaca ako právny poradca rakúskej spoločnosti Kahmann – Frilla Lichtwerbung GmbH, ktorá sa špecializuje na výrobu svetelnej reklamy, poskytla právne poradenstvo v súvislosti s predajom a kúpou podniku v rámci holdingu. Táto transakcia zahŕňala dcérsku spoločnosť a organizačnú zložku materskej spoločnosti.

Poradca na strane predávajúceho a kupujúceho

pri predaji a kúpe podniku tvoriaceho samostatnú organizačnú zložku.

~

september 2015

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, pôsobiaca ako právny poradca jedného zo zakladateľov spoločnosti FINVIZ, ktorá prevádzkuje jednu z najobľúbenejších webstránok o kapitálových trhoch, poskytla právne poradenstvo pri rokovaniach týkajúcich sa nastavenia vzťahov medzi spoločníkmi spoločnosti. Toto zahŕňalo aj prevody častí obchodných podielov medzi zakladateľmi, vrátane koncipovania a pripomienkovania vnútrofiremných dokumentov a implementácie vnútrofiremných procesov.

Poradca na strane jedného zo zakladateľov

pri nastavení vzťahov medzi spoločníkmi spoločnosti.

~

jún 2015

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, ktorá pôsobila ako právny poradca zakladateľov spoločnosti Sufio, prevádzkovateľa fakturačnej aplikácie pre freelancerov, malé firmy a online obchody na platformách Shopify a BigCommerce, poskytla právne poradenstvo pri realizácii vstupu finančných investorov v prvom kole externého financovania. Táto transakcia sa uskutočnila dvomi finančnými investormi a zahŕňala zvýšenie základného imania spoločnosti.

Poradca na strane zakladateľov

pri kapitálovom vstupe investorov do spoločnosti.

~

február 2015

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, ako právny poradca českej spoločnosti Jaga Media, člena mediálnej skupiny JAGA, poskytla právne poradenstvo pri kúpe projektu „Recepty prima nápadů“ od predávajúceho GRAND PRINC MEDIA. Táto transakcia zahŕňala nákup vydavateľských práv k časopisu, doménových mien, ochranných známok, licencií k autorským právam, databáz predplatiteľov a ďalších súvisiacich aktív. Naša kancelária aktívne participovala v procese, vrátane vykonania due diligence.

Poradca na strane kupujúceho

pri akvizícii projektu “Recepty prima nápadů“.

~

máj 2014

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, ako právny poradca rakúskej spoločnosti Kahmann – Frilla Lichtwerbung GmbH, ktorá sa špecializuje na výrobu svetelnej reklamy, poskytla právne poradenstvo pri akvizícii obchodných podielov od ostatných spoločníkov slovenskej spoločnosti NEONEX.

Poradca na strane kupujúceho

pri akvizícii spoločnosti NEONEX.

~

máj 2014

Transakčné poradenstvo

Advokátska kancelária GÁLIK & PARTNERS, ako právny poradca predávajúceho Modrý koník, poskytla právne poradenstvo pri predaji popredných sociálnych sietí na Slovensku a v Českej republike zameraných na témy bývania a svadieb, konkrétne Modrastrecha.sk, Modrastrecha.cz, Mojasvadba.sk a Beremese.cz, kupujúcemu 4networks SK&CZ, členovi mediálnej skupiny JAGA GROUP.

Poradca na strane predávajúceho

pri predaji časti portfólia kupujúcemu z mediálnej skupiny

Ďalší významní klienti:

FINCLOUD – platforma pre finančné služby

~

CPI Chemikalienhandelsgesellschaft – rakúsky distribútor farmaceutických, potravinárskych a chemických surovín

~

TRIPITO – cestovná kancelária

~

VALERON ENVIRO CONSULTING – komplexné služby v oblasti prípravy stavebných projektov

~

ALDESA – nadnárodná stavebná holdingová spoločnosť pôsobiaca na 3 kontinentoch a v 14 krajinách sveta

~

ZLATÉ PIESKY PROPERTIES – prevádzkovateľ obchodného centra

~

GRUMANT – český distribútor špecializovaného kovoobrábacieho náradia

~

PAWBOL – uznávaný výrobca elektroinštalačného materiálu v Poľsku a Európe

~

SALUTEM – český výrobca výživových doplnkov, kozmetiky a vitamínových prípravkov

~

BUNDESDRUCKEREI – nemecká štátna tlačiareň

~

ARAVER – autorizovaný predajca automobilov

~

AKZO NOBEL – nadnárodná spoločnosť vyrábajúca farby a nátery pre priemysel a spotrebiteľov vo viac ako 80 krajinách

~

AIESEC – najväčšia svetová študentská organizácia

~

AUKRO – prevádzkovateľ online bazáru a aukcií

~

JK-TRADING – distribútor in vitro diagnostiky

~

HEUREKA – cenový porovnávač

~

VISIBILITY – online marketingová agentúra

~

PERFETTI VAN MELLE – tretia najväčšia svetová cukrovinkárska spoločnosť

~

GREEN ANSWERS – nemecký prevádzkovateľ alternatívnych zdrojov energie

~

SYNERGIE – medzinárodná skupina poskytujúca globálne služby v oblasti riadenia a rozvoja ľudských zdrojov

~

NOKIA SIEMENS NETWORKS – nadnárodná spoločnosť v oblasti dátových sietí a telekomunikačných zariadení so sídlom vo Fínsku

LANTANIA – španielska spoločnosť pre projektovanie, správu a realizáciu veľkých infraštruktúrnych projektov

~

DITREX – český výrobca produktov z ocele

~

TECHNODAT – česká technologická spoločnosť

~

MEGABOOKS – distribútor špecializovanej zahraničnej literatúry

~

DAMIAN JASNA – luxusný rezort v Jasnej

~

ICARGO – prepravná a špedičná spoločnosť

~

NÁRODNÁ ENERGETICKÁ – holding výrobných a distribučných energetických spoločností na celom území Slovenska

~

HYUNDAI – výrobca automobilov

~

COTY – globálny výrobca kozmetiky

~

ANDRITZ – popredný svetový dodávateľ technológií pre vodnú energetiku a priemysel pôsobiaci v 40 krajinách

~

AEGON DIREKT – maďarská spoločnosť, člen globálnej finančnej skupiny AEGON

~

D3SOFT – česká IT spoločnosť

~

ETARGET – jedna z popredných programatických sietí v strednej a východnej Európe

~

CRAMO – druhá najväčšia európska spoločnosť v oblasti prenájmu stavebných strojov a zariadení

~

MIBA SINTER – výrobca motorových a prevodových dielov práškovou metalurgiou

~

SPORENIE V ZLATE – obchodník so zlatom a inými drahými kovmi

~

eGentic – online marketingová agentúra so sídlom v Nemecku

~

TRIUMPH – výrobca luxusnej spodnej bielizne

~

SUNGWOO HITECH – výrobca automobilových dielov

~

SIMPLY YOU – výrobca moderných farmaceutických a parafarmaceutických produktov