Verejné obstarávanie

Naša advokátska kancelária poskytuje komplexné právne služby spoločnostiam, ktoré sa v rámci verejného obstarávania uchádzajú o zákazky vo verejnom sektore. Klientom zabezpečujeme kompletný servis pri zápise do zoznamu hospodárskych subjektov, ako aj služby oprávnenej osoby v oblasti zápisu do registra partnerov verejného sektora. Poskytujeme právne poradenstvo vo vzťahu k prihlasovaniu uchádzača do procesu verejného obstarávania a uplatňovaniu práv a nárokov uchádzača v rámci procesu verejného obstarávania. Pripravujeme pre klientov dokumenty potrebné na vypracovanie ponúk do verejného obstarávania, koncipujeme žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov a zastupujeme klientov voči verejnému obstarávateľovi. Ďalej klientom asistujeme pri jednotlivých úkonoch v procese verejného obstarávania vrátane právneho poradenstva pri uzatváraní zmluvy. Zastupujeme klientov pred Úradom pre verejné obstarávanie a pred súdom v sporoch týkajúcich sa verejného obstarávania.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584