Startupy

Zanalyzujeme Váš biznis model, posúdime jeho súlad s právnym poriadkom a možné právne riziká. Nastavíme vzájomné vzťahy medzi zakladateľmi vo forme dohody spoločníkov a spoločenskej alebo zakladateľskej zmluvy. ‍Vysvetlíme Vám rozdiely medzi jednotlivými obchodnými spoločnosťami z pohľadu vnútorného fungovania, možností odmeňovania zamestnancov a iných osôb podieľajúcich sa na fungovaní startupu a atraktívnosti pre budúcich investorov. Poradíme Vám v oblasti ‍‍ochrany duševného vlastníctva a know-how, registrácie ochranných známok, doménových mien a licenčných zmlúv. Poskytneme Vám právne poradenstvo pri ochrane osobných údajov (GDPR) a v oblasti ePrivacy. Nastavíme vzťahy so zamestnancami a vytvoríme motivačné schémy pre zamestnancov (ESOP). Vytvoríme všeobecné obchodné podmienky pre Váš internetový projekt a súvisiacu dokumentáciu (pravidlá cookies, ochrana osobných údajov, affiliate program, reklamačný poriadok a pod.).

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584