Monitoring legislatívy

Sledovanie zmien právnych predpisov je pre laika nesmierne náročné. Zmeny prebiehajú neustále, častokrát na poslednú chvíľu, mnohokrát sú skryté pod zmenou iného právneho predpisu (tzv. nepriama novelizácia) a niekedy o nich nie je verejnosť ani informovaná alebo je informovaná nesprávne. Pre našich klientov poskytujeme službu monitoringu právnych predpisov v rozsahu, v akom si želajú (napr. zmeny týkajúce sa len určitého právneho odvetvia) a vo frekvencii, akú si želajú (napr. na pravidelnej mesačnej báze alebo len v prípade, ak k nejakej zmene dôjde).

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584