E-commerce a IT právo

Máme dlhoročné skúsenosti v poskytovaní komplexného právneho servisu pre prevádzkovateľov internetových obchodov (e-shopov) a internetových podnikateľov ako takých. V tejto oblasti Vám zabezpečíme najmä:

  • koncipovanie individualizovaných všeobecných obchodných podmienok (VOP) na mieru
  • koncipovanie nevyhnutnej dokumentácie (napr. reklamačný poriadok, ochrana osobných údajov a pod.)
  • vypracovanie zmlúv vo vzťahu k Vašim obchodným partnerom a zákazníkom

V oblasti práva informačných technológií ponúkame najmä:

  • koncipovanie zmluvy na vývoj softwaru interne, t.j. vlastným zamestnancom
  • koncipovanie zmluvnej dokumentácie v prípade outsourcingu vývoja softwaru externým dodávateľom (či už živnostníkom alebo obchodnou spoločnosťou a jej zamestnancami alebo subdodávateľmi)
  • koncipovanie zmluvy s programátorom podľa povahy jeho vzťahu k Vám (zamestnanec, dodávateľ)
  • koncipovanie licenčnej a sublicenčnej zmluvy k užívaniu softwaru
  • poradenstvo ohľadne databáz
  • právne poradenstvo v oblasti softvérového práva
  • poradenstvo ohľadne práv spojených s doménovými menami (zmluva o prevode práv k doméne, riešenie doménových sporov a pod.)

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584