Zmluvy k nehnuteľnostiam

Ak kupujete alebo predávate byt, nebytový priestor, rodinný dom, pozemok alebo inú nehnuteľnosť, zastrešíme po právnej stránke celý proces. Vypracujeme alebo spripomienkujeme rezervačnú zmluvu, zmluvu o budúcej zmluve a kúpnu zmluvu resp. zmluvu o prevode vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru a zastúpime Vás na rokovaniach s protistranou a realitnou kanceláriou. Vďaka spolupráci s notárom zabezpečíme notársku úschovu, aby Vaše peniaze boli v bezpečí.

Rovnako pre Vás pripravíme aj iné zmluvy k nehnuteľnostiam, najmä darovaciu zmluvu alebo zmluvu o zriadení či zrušení vecného bremena, zmluvu o zriadení záložného práva a iné. Zastúpime Vás pri rokovaní s hypotekárnou bankou a spripomienkujeme návrh záložnej zmluvy a zmluvy o hypotekárnom úvere.

V prípade prenájmu bytu či inej nehnuteľnosti pre Vás vypracujeme alebo spripomienkujeme nájomnú zmluvu a zastúpime Vás pri rokovaniach s prenajímateľom alebo nájomcom.

Poskytneme Vám komplexný právny servis a zastupovanie na katastri nehnuteľností, vrátane vypracovania a podania návrhu na vklad do katastra nehnuteľností.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584