Zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra

Povinný zápis konečného užívateľa výhod do obchodného registra je účinný od 01.11.2018 a platí takmer pre všetky právnické osoby. Nejde o totožnú povinnosť ako pri zápise do Registra partnerov verejného sektora (RPVS). Povinnosť zápisu konečného užívateľa do obchodného registra sa totiž vzťahuje na všetky právnické osoby, bez ohľadu na to, či obchodujú so štátom alebo nie. Túto povinnosť nemajú len právnické osoby, ktoré sú subjektom verejnej správy, emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo subjektom zapísaným v Registri partnerov verejného sektora.

Poskytneme Vám odborné poradenstvo pri správnom určení konečného užívateľa výhod a vypracujeme potrebné dokumenty vrátane návrhu na zápis KÚV do obchodného registra. Zastúpime Vás v konaní na obchodnom registri v procese registrácie konečného užívateľa výhod.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584