Reklamné právo, marketingové a spotrebiteľské súťaže a hry

Pre klientov zabezpečujeme právne analýzy reklamy pred jej uverejnením a právne poradenstvo týkajúce sa zákona o reklame a predpisov týkajúcich sa propagovaného produktu (napr. alkohol, lieky, a pod.). Rovnako tak koncipujeme súťažné podmienky a pravidlá marketingovej súťaže a spotrebiteľskej hry, posudzujeme ich súlad s legislatívou z hľadiska organizátora súťaže, kde je dôležité, aby takáto aktivita nespadala pod prísny zákon o hazardných hrách. Pozorne vnímame aj právnu situáciu súťažiacoch a výhercov, kde je dôležitý najmä daňový aspekt takejto súťaže a hry. Vhodným nastavením podmienok a pravidiel súťaže dokážeme eliminovať akékoľvek nevýhody či riziká z nej plynúce.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584