Ready-made spoločnosti

Ak nemáte čas alebo nechcete absolvovať relatívne dlhý proces založenia novej s.r.o., zabezpečíme pre Vás prevod nami vlastnenej bezzáväzkovej s.r.o., ktorá nevykonávala nikdy žiadnu podnikateľskú činnosť a poskytneme Vám k nej absolútnu a úplnú garanciu. Stačí Váš úradne osvedčený podpis na zmluve o prevode obchodného podielu a môžete začať podnikať. Máme vopred pripravené všetky dokumenty potrebné k prevodu, ktoré podáme k návrhu na zápis do obchodného registra, a to už do 24 hodín.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584