Právny audit

Ak kupujete spoločnosť alebo podiel na nej resp. podnik, je vhodné predtým poznať jej právnu históriu, aby ste vedeli posúdiť právne riziká plynúce z takejto transakcie. Za týmto účelom pre Vás vykonáme právnu previerku cieľového subjektu (tzv. due diligence) a analýzu jej právneho stavu. Výstupom pre Vás bude naša správa z právnej previerky obsahujúca závery právneho auditu s uvedením významných rizík.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584