Ochrana osobných údajov

Naša kancelária má značné skúsenosti s implementáciou GDPR pre klientov z rozličných podnikateľských odvetví. Poskytneme Vám komplexné právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov, najmä:

  • realizáciu auditu a vypracovanie GAP analýzy
  • prípravu alebo pripomienkovanie potrebnej dokumentácie, najmä interných smerníc, zmlúv s obchodnými partnermi a zákazníkmi, pracovnoprávnej dokumentácie a pod.
  • koncipovanie alebo pripomienkovanie všeobecných obchodných podmienok a pravidiel spracúvania osobných údajov (Privacy Policy) na Vašej internetovej stránke
  • koncipovanie alebo pripomienkovanie pravidiel cookies a poradenstvo ohľadom ePrivacy
  • pomoc pri nastavení procesov spracúvania osobných údajov v súlade s GDPR
  • právne poradenstvo a kompletnú právnu podporu pri kontrole Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky a zastupovanie pred súdom

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584