Autorské právo a duševné vlastníctvo

V oblasti autorského práva Vám poskytneme najmä nasledovné služby:

  • koncipovanie zmluvy o vytvorení autorského diela a iných typov zmlúv (napr. licenčná zmluva, sublicencia, licenčné podmienky)
  • poradenstvo v špecifickej problematike tzv. zamestnaneckého diela, spoločného diela a diela na objednávku
  • vymáhanie nárokov z ochrany autorského práva
  • poradenstvo v oblasti počítačového programu a databázy

Ďalej Vám tiež poradíme a zabezpečíme pre Vás registráciu patentu, ochrannej známky, úžitkového vzoru, dizajnu a pod. a pomôžeme Vám pri ochrane a vymáhaní Vašich práv v prípade, ak niekto Vaše dielo či iný predmet duševného vlastníctva neoprávnene použil, vrátane zastupovania na súde.

* * *

V prípade záujmu o túto službu nás kontaktujte

emailom na office@galikpartners.sk alebo telefonicky +421 948 380 584