V rámci ochrany spotrebiteľa zabezpečujeme koncipovanie a pripomienkovanie spotrebiteľských zmlúv, všeobecných obchodných podmienok, reklamačných poriadkov, formulárov na odstúpenie od zmluvy a ďalších dokumentov a legislatívou vyžadovaných dokumentov. Klientov zastupujeme v súdnych konaniach týkajúcich sa ochrany spotrebiteľa a v konaniach pred Slovenskou obchodnou inšpekciou a inými dozornými a kontrolnými orgánmi.