Vyhotovíme pre Vás akúkoľvek obchodnú zmluvu na mieru (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo, mandátna zmluva, zmluva o obchodnom zastúpení, zmluva o úvere, zmluva o preprave, komisionárska zmluva, zasielateľská zmluva, inominátna zmluva, zmluva o budúcej zmluve a iné). Rovnako tak, ak Vám predloží Váš obchodný partner návrh zmluvy, spripomienkujeme ju a pripravíme protinávrh obchodnej zmluvy. Zastúpime Vás na rokovaniach s obchodným partnerom, prípadne Vás budeme sprevádzať a asistovať Vám pri rokovaniach. V prípade, ak pre Vaše podnikanie potrebujete unifikovaný typ zmluvy, vypracujeme Vám vzorovú zmluvu alebo všeobecné obchodné podmienky.