Naše služby v oblasti fúzií a akvizícií pozostávajú z právnej previerky (due diligence), vypracovania komplexnej zmluvnej dokumentácie a právneho poradenstva v celom procese s prihliadnutím na prípadné použitie cudzieho práva (v prípade cezhraničnej transakcie), vrátane asistencie klientovi pri rokovaniach a zastupovania pred príslušnými orgánmi (obchodný register, antimonopolné úrady, a pod.).